Правила за ползване

Условия на използване

Добре дошли на нашия уебсайт, посветен на нашата марка Загорка („Уебсайтът“). За да посетите уебсайта, трябва да сте пълнолетни според закона във Вашата държава.
Тези Условия на използване, заедно с нашата Политика за поверителност и за бисквитки („Правилата“), регулират използването на уебсайта от Ваша страна.
Приложимост
Тези Правила са приложими за всички посещения и всички случаи на използване на този уебсайт на „Загорка“ АД с адрес България, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41 (ЗАГОРКА), както и за всяка информация, препоръки и/или услуги, предоставени Ви чрез този уебсайт („Информацията“).
С използването на този Уебсайт Вие се съгласявате с приложимостта на тези Условия. Бихме искали да отбележим, че е възможно тези Правила да се променят с времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променените Правила. Съветваме потребителите на уебсайта да преглеждат Правилата редовно за възможни промени.
Информация и отговорност
Информацията служи за целите на това да информира потребителите, а не предоставя съвети. ЗАГОРКА не носи отговорност за щети, произтекли от използването (или невъзможността да се използва) този Уебсайт, включително щети, нанесени от компютърни вируси, некоректност или непълнота на информацията, освен в случаите, когато тази информация произтича от умишлено некоректно поведение или сериозна небрежност от страна на ЗАГОРКА.
ЗАГОРКА не поема допълнителна отговорност за щети, които може да са възникнали от употребата на електронни средства за комуникация, включващи, но не само, щети, нанесени поради неуспех или забавяне в доставката на електронна комуникация, прекъсване или манипулиране на електронната комуникация от трети страни или от компютърни програми, използвани в електронната комуникация, както и поради предаване на вируси.
Права на интелектуална собственост
Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функции (включващи, но неизчерпващи се с цялата информация, софтуер, текст, показване, изображения, видео и аудио, както и дизайна, избора и оформлението на горните), са собственост на ЗАГОРКА, нейните лицензодатели или други доставчици на такива материали, и са защитени със закони за авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна и други закони за интелектуална собственост и права на собственост.
Можете да използвате Уебсайта само за целите, посочени в тези Правила. Имате право да правите копия на (части) от Уебсайта за лично ползване. Не трябва да използвате никоя част от съдържанието на нашия Уебсайт за други цели, без да сте получили писмено разрешение от нас.
Обезщетение
Вие давате своето съгласие да ни обезщетите от и срещу всякакви действия, искове и отговорности, произтичащи от или свързани с нарушаване на тези Правила от Ваша страна или каквото и да е незаконно използване на Уебсайта.
Други условия
Всеки от параграфите на тези Правила действа по самостоятелен начин. Ако който и да е съд или компетентен орган реши, че някой от тях е незаконен или юридически недействителен, останалите параграфи ще останат в сила.
Тези Правила се ръководят от законите на България. Всеки спор, произтичащ от или във връзка с използването на Уебсайта, ще бъде решен от съответните съдилища.
Моля, не споделяйте нашето съдържание с никого, който е под законната възраст за употреба на алкохол.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Общи условия
„Загорка“ АД (ЗАГОРКА) с адрес България, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41 контролира обработката на всички лични данни, събрани чрез този уебсайт, посветен на нашата марка Загорка (“Уебсайтът”). ЗАГОРКА зачита Вашите лични данни и спазва всички приложими закони за поверителност.
ЗАГОРКА обработва само лични данни, които потребителите предоставят доброволно на ЗАГОРКА чрез Уебсайта. Тази информация може да включва лично и фамилно име на потребителя, имейл адрес, дата на раждане, адрес и държава на местоживеене. Целта на ЗАГОРКА при събиране и прехвърляне на такива лични данни е предоставянето на налични на Уебсайта услуги за потребителя, като например за участие в промоционална кампания.
Прехвърляне, съхранение и обработка на данни
Прехвърлянето, съхранението и обработката на личните данни, събрани чрез този уебсайт, се защитават чрез технически средства. Ако Вашите лични данни не са били използвани в продължение на 12 месеца, ЗАГОРКА ще изтрие Вашите данни.
Възможно е ЗАГОРКА да предостави личните Ви данни на други компании в групата на HEINEKEN. ЗАГОРКА може също да предостави личните Ви данни на трети страни, ако са необходими за предоставяне на наличните на Уебсайта услуги, а тези трети страни ще ги обработят съгласно инструкциите на ЗАГОРКА и при условие че ЗАГОРКА носи отговорност за това. ЗАГОРКА се задължава да не предоставя личните Ви данни на трети страни, освен в случаите, когато е задължена по закон за това.
Достъп, корекция и премахване
ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Уебсайтът ще използва така наречените „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които Уебсайтът запазва на Вашето потребителско устройство.
Бисквитки, използвани на Уебсайта
Уебсайтът използва само следните видове бисквитки за следните цели:

  • Функционални бисквитки: бисквитки за подобряване на удобството на използване на Уебсайта от посетителите. Например, когато сте пълнолетни, се поставя бисквитка, за да се запомни, че сте преминали страницата за потвърждение на възрастта си. Без тази бисквитка трябва всеки път да предоставяте тази информация на всяка страница от уебсайта. Функционалните бисквитки на Уебсайта, съхранени от ЗАГОРКА на Вашия компютър, се запазват само за времето на сесията Ви в Уебсайта.
  • Бисквитки на „Анализ“: ЗАГОРКА използва бисквитки на „Google Анализ“ с цел анализиране на начина на използване на Уебсайта от потребителите. ЗАГОРКА може след това да подобрява използваемостта на Уебсайта. Google само обработва анонимно получените през Уебсайта данни. Посетете www.google.com/analytics за повече информация относно „Google Анализ“.
  • Бисквитки на трети страни: Уебсайтът позволява бисквитки на социални добавки на определени трети страни. Това позволява на потребителя да споделя съдържание от Уебсайта в социални мрежи. Тези добавки също така увеличават удобството на ползване на Уебсайта. Събраните данни (използването им) от страна на другите доставчици чрез добавките от социалните мрежи се регулира изключително от същите тези други доставчици, тъй като ЗАГОРКА не може да разчете тези бисквитки (нито пък другите доставчици могат да разчетат бисквитките на ЗАГОРКА). За информация относно тези бисквитки на трети страни вижте политиката за поверителност на съответната трета страна.

Промяна на Вашите настройки
Чрез промяна на настройките във Вашия уеб браузър, можете да зададете уведомяване при съхраняване на бисквитка на Вашия компютър. Чрез промяна на настройките можете също да зададете браузърът да не приема бисквитки от този Уебсайт.
Контакт
Тази Политика за поверителност и бисквитки може да се промени с течение на времето. Възможно е подобни промени да влязат в сила незабавно след оповестяване на променената Политика за поверителност и бисквитки. Съветваме потребителите на Уебсайта да преглеждат Политиката за поверителност и бисквитки редовно за възможни промени
Моля попълнете формата за контакт или на имейл GRPD.Bulgaria@heineken.com в случаи на въпроси относно използването на бисквитки от този уеб сайт.