Семейството

Семейството е всичко. Това от бабите си сме научили, това ще предадем и на внуците си. Неизменна подкрепа ни дава, и обич, и разбиране, и касетки с туршия, и вълнени пуловери по Коледа, и акъл понякога, когато вижда, че не липсва. Обикновено нищо не иска в замяна. Стига му само да знае, че сме добре. А ние и света имаме сили да обърнем, когато в сърцата си най-близките носим. Семейството ни е добро и доброто ни е семейство. Това пък знаем от дядо.

Прочети